fbpx

Vonios kambario kvapas „EMMA” 50 ml

8.49 

VONIOS KAMBARIO KVAPAS "EMMA" Pagrindinės kvapų natos: Greipfrutai, Šalavijas, Muskatas Kiekis: 50 ml. Naudojimo laikas: iki 90 dienų.

Namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus ir ekologišką bazę. Pakuotėje rasite stiklinį buteliuką su mediniu kamšteliu.

NAUDOJIMAS: Ištraukti plastikinį kamštį iš stiklo buteliuko, įsukti medinį kamštį į stiklo buteliuką. Kvapas įsigers į medinį kamštį ir skleis malonų aromatą aplinkoje.

SAUGUMO INFORMACIJA:

ATSARGIAI. Pavojingos sudedamosios dalys: 2,2-dimetill-1,3-dioksolan-4-ylmetanolis; 1-[(2-tert-butilcikloheksil)oksi]butan-2-olis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Sudėtyje yra 2-acetil-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetra-metilnaftaleno, benzilo benzoato, linalilo acetato, kedrilo metilo eterio, d-limonito, bergamočių ekst., linalolio, ciklopropanokarboksilo rūgštis, 2-[1-(3,3-dimetilcikloheksil)etoksi]-2-metilpropilo eterio, pin-2(10)-eno; 1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ono, geraniolio, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Already In Wishlist Add to Wishlist
Add to Wishlist

Jums turėtų patikti

Šiuo metu prekės neturime Palikite savo paštą ir mes pranešime, kai prekė vėl būs mūsų parduotuvėje.