fbpx

Namų kvapas su lazdelėmis „SENSO” 50 ml

14.69 

NAMŲ KVAPAS "SENSO"

Pagrindinės kvapų natos:  Sandalmedis, Migdolai, Kavos pupelės

Kiekis: 50 ml.

Naudojimo laikas: iki 60 dienų.

Namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus. Pakuotėje rasite 4 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.

SAUGUMO INFORMACIJA:

Sudėtyje yra: l linalool; 7-Hydroxycitronellal; coumarin; tetramethylacetyloctahydronaphthalene, geranol, 2-methyl-4-(2-methylpropyl)- b e n z e n e p r o p a n a l , n e r o l , 2 , 4 – dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, isoeugenol, alpha-hexylcinnamaldehyde, scented canar y oil, 3-(p-cumenyl)- 2- methylpropionaldehyde, 3,7-dimethyloctan- 3 – o l , m e t h y l 2 , 4 – d i h y d r o x y – 3 , 6 – dimethylbenzoate, 3-hexenylmethylcarbonate , delta-damaskone, beta-damaskenone.

DĖMESIO: produkto sudėtyje yra detalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų. Atsargumo priemonės: naudoti gerai vėdinamose vietose. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo.
ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje  vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

Already In Wishlist Add to Wishlist
Add to Wishlist

Jums turėtų patikti

Šiuo metu prekės neturime Palikite savo paštą ir mes pranešime, kai prekė vėl būs mūsų parduotuvėje.