fbpx

Namų kvapas su lazdelėmis „PRECIOUS” 50 ml

14.69 

NAMŲ KVAPAS "PRECIOUS"

Pagrindinės kvapų natos:  Greipfrutai, Raudonieji apelsinai, Rožių žiedai.

Kiekis: 50 ml.

Naudojimo laikas: iki 60 dienų.

Namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus. Pakuotėje rasite 4 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.

SAUGUMO INFORMACIJA:

Sudėtyje yra: tetramethylacetyloctahydronaphthalene; 2,6- dimethyloct-7-en-2-ol; coumarin; linalyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, 3,7- dimethylnona-1,6-dien-3-ol, d-limonene, l i n a l o o l , 3 – ( 4 – t e r t – b u t y l p h e n y l ) propionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-en – 1 – c a r b a l d e h y d e , a l p h a – p i n e n e , cinnamaldehyde, benzylsalicylate, citral, beta -pinene, alpha-hexylcinnamaldehyde, neryl acetate, beta-damascone, acetylkedrene, eugenol. May cause an allergic reaction.

DĖMESIO: produkto sudėtyje yra detalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų. Atsargumo priemonės: naudoti gerai vėdinamose vietose. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo. ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.

Already In Wishlist Add to Wishlist
Add to Wishlist

Jums turėtų patikti

Šiuo metu prekės neturime Palikite savo paštą ir mes pranešime, kai prekė vėl būs mūsų parduotuvėje.